តោះនាំគ្នាមើលអ្នកចាំទីដែលចាប់ផ្តើមអាជីពក្មេងជាងគេ

នូ មករា December 3, 2015


បច្ចុប្បន្ននេះលីកកំពូលធំនៅលើពិភពលោកមានកីឡាករវ័យក្មេងជាច្រើនដែលបានចាប់អាជីពហើយទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពបាល់ទាត់នេះ។ អ្នកចាំទីក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែល ទស្សនាមើលអ្នកចាំទីខាងក្រោមដែលបានចាប់អាជីពក្នុងការប្រកួតធំៗនៅអាយុវ័យក្មេងហើទទួលបានជោគជ័យមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

12191977_1122858747760586_2009209071019468030_n

 

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ UEFA Champions League

មតិយោបល់