ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកគុនដាវឆ្នាំ២០១៥

នូ មករា September 29, 2015


ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកគុនដាវឆ្នាំ២០១៥ ដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើការប្រកួតរបស់ខ្លួន ចាប់តាងកាលពីថ្ងៃទី២៨ ដល់៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥នេះ នៅសាលដំបូលទូកនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

12019826_526731007482953_3523549854492744251_n

មតិយោបល់