សហព័ន្ធកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតទ្រីយ៉ាត្លុងថ្នាក់ជាតិជាលើកទី២

នូ មករា July 8, 2015


សហព័ន្ធកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុងកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតទ្រីយ៉ាត្លុងថ្នាក់ជាតិជាលើកទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះនៅឯ «ឆ្នេរសេះស» ក្នុងខេត្តកែប។ ការប្រកួតនេះនឹងត្រូវបែងចែលជា៣វិញ្ញាសាគឺ
– ទី១ ទ្រីយ៉ាត្លុងបុរស (ហែលទឹក ជិះកង់ និងរត់) មិនកំណត់អាយុហើយត្រូវប្រកួតហែលទឹក ១៥០០ ម៉ែត្រ ជិះកង់ ៤០ គីឡូម៉ែត្រ និងរត់ ១០ គីឡូម៉ែត្រ។
– ទី២ ឌូអាត្លុង (រត់ ជិះកង់ និងរត់) បុរសនារីអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើង ដោយអត្តពលិកត្រូវរត់ ៥ គីឡូម៉ែត្រ ជិះកង់ ២០ គីឡូម៉ែត្រ និងរត់ ២,៥ គីឡូម៉ែត្រ។
– ទី៣ អាគ័រត្លុងបុរសនារីអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ (ហែលទឹក និងរត់) ដោយតម្រូវឲ្យអត្តពលិកត្រូវហែលទឹក ២៥០ ម៉ែត្រ និងរត់ ៥ គីឡូម៉ែត្រ។

11705434_705113249615990_17734709177487710_o

11713780_705113216282660_3567195220970798167_o

អត្ថបទ៖ មករា

មតិយោបល់