តោះស្តាប់មតិរបស់លោកគ្រូបង្គោល Sam និងលោកគ្រូ⁣⁣⁣⁣ ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា មុនការប្រកួតល្ងាចនេះ!!!

នូ មករា April 30, 2016


មុនការប្រកួតដ៏ធំនាល្ងាចនេះមកដល់លោកគ្រូបង្គោលក្លឹបភ្នំពេញក្រោនលោក⁣ Sam Schweingruber និងលោកគ្រូបង្គោលក្លឹបបឹងកេតអង្គរ លោក⁣គ្រូ ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា បានបញ្ចេញមតិចំពោះការជួបគ្នានារដូវកាលនេះ។ ចង់ដឹងថាខ្លឹមសារមានន័យយ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូដេលមាននៅខាងក្រោម៖

មតិរបស់លោកគ្រូបង្គោលក្លឹបភ្នំពេញក្រោន លោក⁣ Sam Schweingruber

មតិរបស់លោកគ្រូបង្គោលក្លឹបបឹងកេតអង្គរ លោក⁣គ្រូ ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា

វីដេអូ៖ ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន, ក្លឹបបឹងកេតអង្គរ

មតិយោបល់