បភ្នំពេញក្រោនបានចុះទៅសួរសុខទុកអង្គការ Krousar Thmey HQ នៅភ្នំពេញថ្មី

នូ មករា April 26, 2016


ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានចុះទៅសួរសុខទុក Krousar Thmey HQ នៅភ្នំពេញថ្មីដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីអង្គការនោះ មុននឹងក្មេងៗរបស់ពួកគេនឹងមកកីឡដ្ឋាន RSN Stadium ក្នុងការប្រកួតជាមួយក្លឹបបឹងកេតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ។ ការគាំទ្រក្មេង ២៦០០នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា Krousar Thmey បានជួយដល់ក្មេងដែលថ្លង់ និងពិការភ្នែក ឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការបង្រៀន នឹងសិល្បៈជាដើម។ យើងបានឃើញដំបូងគេនោះគឹការរៀនអក្សររបស់ប្អូនពិការភ្នែក និងភាសារជាកាយវិការ យើហក្លឹបភ្នំពេញក្រោន រីករាយនឹងជួយគាំទ្រពួគេ។ យើងនឹងណែនាំ Krousar Thmey មុនការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍។ កីឡាករទាំងអស់មានលេងល្បែងមួយចំនួនមុននឹងត្រលប់មកកីឡដ្ឋាន RSN ដើម្បីហ្វឹកហាត់។

13048215_10153466443015264_8514089657589127149_o

13063059_10153466443140264_4024431177123744314_o

13041225_10153466443380264_1217840258844344443_o

13047718_10153466443575264_6185161720854492583_o

13047846_10153466443250264_5206221002932377356_o

13048185_10153466443800264_2464938222178604374_o

រូបភាព៖ Krousar Thmey

មតិយោបល់