ក្រុមបាល់ទាត់ណាហ្គាវើលនឹងតំណាងអោយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី នៃប្រទេសសឹង្ហបុរី។

នូ មករា April 19, 2016


ក្រុមបាល់ទាត់ណាហ្គាវើលនឹងតំណាងអោយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់របស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី នៃប្រទេសសឹង្ហបុរី។ ក្រុមបាល់ទាត់ណាហ្គាវើលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាគមកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសសឹង្ហបុរី ក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសម្រាប់ការតែងតាំងក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ប្រចាំតំបន់។

13015279_543325629173392_5920826419855032847_n

ប្រភព៖ ក្លឹបណាហ្គាវើល

មតិយោបល់