ឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់ក្លឹបណាហ្គាវើលដាក់លក់ហើយ!!!

នូ មករា April 18, 2016


ឯកសណ្ឋានថ្មីរបស់ក្លឹបបាល់ទាល់ណាហ្គាវើល បានដាក់លក់ជាផ្លូវការហើយនៅឯហាង Nagarock Souvenir ដែលស្ថិតនៅ ជាន់ទី១ នៃអាគារណាហ្គាវើល ដែលមាន ៣ ពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅជាវផ្ទាល់នៅហាងតែម្តង!! សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញទៅមើលនៅហាង Nagarock Souvenir ផ្ទាល់តែម្តង។

13047688_542936839212271_4220725822505635570_o

ប្រភព៖ ក្លឹបណាហ្គាវើល

មតិយោបល់