ក្រុមយុវជនសាលាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិអាយុ ក្រោម ១៦ ឆ្នាំជាមួយនឹងយុវជនព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងអាយុក្រោម ១៧ ឆ្នាំ ទៅមកដល់កន្លែង ស្នាក់នៅនៅ Fukuoka

នូ មករា March 29, 2016


ក្រុមយុវជនសាលាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិអាយុ ក្រោម ១៦ ឆ្នាំជាមួយនឹងយុវជនព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងអាយុក្រោម ១៧ ឆ្នាំ ទៅមកដល់កន្លែង ស្នាក់នៅនៅ Fukuoka ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតបាល់ទាត់យុវជនរៀបចំដោយ J-League។

12049356_1724259087811592_352861314298944262_n

12419342_1724259091144925_2248795144069623310_o

12472638_1724259144478253_1797236832327010021_n

12920233_1724259134478254_3331566018951786961_n

អត្ថបទ និង រូបភាព៖ សហព័ទ្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា

មតិយោបល់