វីដេអូបង្ហាញបច្ចេកទេសក្នុងការលេងបាល់ខ្លះៗរបស់កីឡាករ Masahiro Fukasawa

នូ មករា March 16, 2016


កីឡាករ Masahiro Fukasawa ក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់នៅទីលានព្រែកលាប បានបង្ហាញបច្ចេកទេសក្នុងការលេងបាល់ខ្លះៗដែលលោកអ្នកគាំទ្រក្លឹបណាហ្គាវើលទាំងអស់អាចទស្សនាបាននៅខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្លឹបណាហ្គាវើល

មតិយោបល់