ទស្សនាវីដេអូ highlight ក្នុងការប្រកួតរវាងក្លឹបភ្នំពេញក្រោន និងក្លឹបប៉ូលីស

នូ មករា February 27, 2016


លោកអ្នកដែលទៅចូលរួមទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់នៅកីឡដ្ឋាន អូឡាំពិក ក៏ដូចជាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាចទស្សនាវីដេអូ highlight ក្នុងការប្រកួតសើ្មគ្នារវាងក្លឹបភ្នំពេញក្រោន និង ក្លឹបប៉ូលីស នៅកីឡដ្ឋាន អូឡាំពិកបាននៅខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

វីដេអូ៖ ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន

 

មតិយោបល់