អង្គការផ្កាយសមុទ្រ ថាអាចផ្តល់ទីលានបាល់ទាត់ស្ដង់ដារ ឲ្យសហព័ន្ធរៀបចំប្រកួត

នូ មករា February 25, 2016


ស្របពេលវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាមានសន្ទុះរីកចម្រើនខ្លាំង គេនៅមើលឃើញថា ក្រុមភាគច្រើនរួមទាំងជម្រើសជាតិផង កំពុងខ្វះខាតទីលានហ្វឹកហាត់ និងប្រកួតលក្ខណៈស្ដង់ដារនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ កញ្ញា ជួប វិច្ឆិកា ប្រធានអង្គការផ្កាយសមុទ្រផ្តល់សញ្ញាណវិជ្ជមានថា អាចផ្តល់ទីលានបាល់ទាត់របស់ខ្លួន ដល់សហព័ន្ធសម្រាប់ការងារហ្វឹកហាត់ ឬប្រកួតបាន។

ប្រភពចេញពី៖ PNN Sports News

 

មតិយោបល់