ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនប្រកាសជ្រើសរើស លេខាធិការសម្រាប់ក្រុមថ្នាលយុវជនចំនួន ២ រូប

នូ មករា February 11, 2016


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖

ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនត្រូវការបុគ្គលិកដើម្បីបំពេញមុខងារជា លេខាធិការសម្រាប់ក្រុមថ្នាលយុវជនចំនួន២រូប។
លក្ខខណ្ឌការងារ៖ ធ្វើការពេញម៉ោង
– ចាប់ពីម៉ោង ៧.០០ ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ១៣.០០ រសៀល និង
– ចាប់ពីម៉ោង ៤.០០ ល្ងាចដល់ម៉ោង ២២.០០ យប់
ភារកិច្ច៖
– សម្របសម្រួល និងរៀបចំកាលវិភាគរបស់ក្រុមយុវជន
– តាមដានការគោរពវិន័យ និងធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើ
– រៀបចំឯកសារ និងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈសម្បត្តិ៖
– បេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមានអាយុចាប់ពី២៥ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
– អាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
– មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកុមារ
– មានជំនាញក្នុងការរៀបចំគម្រោងនានា
– អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន
– មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
– មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន
– មានចំណូលចិត្តផ្នែកកីឡា
ប្រាប់បៀវត្សរ៍៖ ចាប់ពី ២៥០ ដល់ ៣៥០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ
សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកអ្នកមកកាន់ david.maguire@ppcfc.com
ឬតាមរយៈអាសយដ្ឋាន៖កីឡាដ្ឋាន RSN ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៦ ៧៧៤ ៥៤៤
ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ppcfc flag 6star

ប្រភព៖ រិទ្ធី

មតិយោបល់