ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានប្រកាសលេខអាវរបស់កីឡាករសម្រាប់រដូវកាល ២០១៦

នូ មករា February 4, 2016


ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានប្រកាសលេខអាវរបស់កីឡាករសម្រាប់រដូវកាល ២០១៦ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដែលលេខអាវនេះមានរួមបញ្ជូលទាំងកីឡាករចំណូលថ្មី ៤ រូបព្រមទាំងកីឡាករដែលមកពីក្រុមយុវជនរបស់យើងចំនួន ១២ រូបពីរដូវកាលមុនផងដែរ។ កីឡាករ ចំណូលថ្មីទាំង ៤ រូបរួមមានអ្នកចាំទី Abel Yebenes, កីឡាករ Anthony Aymard, កីឡាករ George Kelechi និងកីឡាករ Neou Thierry។ ចំណែកឯកីឡាករដែលមកពីក្រុមយុវជន ១២ រូមមាន៖ ចាន់ប៉ូលីន, បារាំង, អ៊ិន សូដាវីន, អ៊ុក សុវណ្ណ, ស្វាង សំណាង, កែវ សុខសិលា, នឿត, គីម ឆាយ៉ា, គង់ ចាន់វុទ្ធី, ម៉ាត់ សាក់រូវី, ស្រាំង ទីឈី និង សៀងទៀត។  
1 Abel Yebenes GK
2 Anthony Aymard
6 សៀន ពិសារ
8 អ៊ុក សុទ្ធី
9 កែវ សុខងន
10 កែវ សុខផេង
11 Shane Booysen
12 ឡុង បូរ៉ាន់
13 អ៊ុំ តុលា
14 អន ចាន់ប៉ូលីន
16 សឿត បារាំង
19 ព្រំ យ៉ាណែត
23 អ៊ិន សូដាវីន
25 ឡេង មករា
27 អ៊ុក សុវណ្ណ
29 ស្វាង សំណាង GK
32 កែវ សុខសិលា GK
35 ឆាលី
36 សួន នឿត
39 ឈុំ ពិសា
40 George Kelechi
41 នឿ ធារី
42 គិម ឆាយ៉ា
43 គង់ ចាន់វុទ្ធី GK
45 ម៉ាត់ សាក់រវី
54 គុក បូរីស
66 ស្រាំង ទីឈី
89 សៀងទៀត
93 ប៊ីន ធារី
12642630_10153290287345264_3692365235379007665_n
អត្ថបទ៖ រិទ្ធី
រូបភាព និង ប្រភព៖ ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន

មតិយោបល់