សកម្មភាពខ្លះៗពីកម្មវិធី football clinic​ នៅកីឡដ្ឋាន RSN

នូ មករា January 15, 2016


មុនការប្រកួតមិត្តភាពនេះ នៅថ្ងៃ ១៥ មករា វេលាម៉ោង ២:៣០ រសៀលនេះ ក្លឹប Muangthong United នឹងរៀបចំកម្មវិធី football clinic ជាមួយក្មេងៗប្រហែលជាជាង ១០០ រូបនៅ​កីឡដ្ឋាន RSN របស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោន ចាប់ពីវេលាម៉ោង ២:៣០ នាទីតទៅ។ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីបញ្ចប់កីឡាកររបស់ក្លឹប Muangthong United នឹងធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅវេលាម៉ោង ៤:៣0 ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង ៦ នៅទីលាននៃ កីឡដ្ឋាន RSN។ ការហ្វឹកហាត់នេះគឺបើកជាសាធារណៈ។  ខាងក្រោមនេះជារូបភាពខ្លះៗពីកីឡដ្ឋាន RSN ៖

RSN Football Clinic

RSN Football Clinic2

RSN Football Clinic3
RSN Football Clinic4

RSN Football Clinic1

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី
រូបភាព៖ ប្រុសភា

មតិយោបល់