ក្លឹប វេស្ទើនភ្នំពេញចុះកុងត្រាជាមួយកីឡាករខ្សែបម្រើកណ្តាលសញ្ជាតិជប៉ុន Akira Higashiyama

នូ មករា January 13, 2016


ក្លឹប វេស្ទើនភ្នំពេញដែលនៅលីកកំពូលកម្ពុជា បានប្រកាសក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយកីឡាករខ្សែបម្រើកណ្តាលសញ្ជាតិជប៉ុន Akira Higashiyama។ កីឡាករ វ័យ ២៦ រូបនេះបញ្ចប់ការសិក្សារនៅ Hokuriku University កីឡាកររូបនេះធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹប ដែលនៅក្លឹប Samut Prakarn លីកលីដាប់ទី ២ នៃប្រទេសថៃ និងក្លឹប Ubon UMT។

Akira Higashiyama (26) signed with Western Phnom Penh FC

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

មតិយោបល់