៤ សន្លឹករបស់ Keisuke Honda គ្រងឈុតហ្វឹកហាត់ថ្មីដឹកនាំក្រុមគោព្រៃថ្ងៃដំបូង!

នូ មករា September 4, 2018


ភ្នំពេញ: អ្នកចាត់កា់រទូទៅថ្មីរបស់ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជា គឺលោក Keisuke Honda បានគ្រងឈុតហ្វឹកហាត់ថ្មីដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទើបតែកំណត់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលដឹកនាំបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានាថ្ងៃដំបូងនៅទីលាននៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិនាថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ។

មតិយោបល់