ចំណាប់អាម្មណ៍របស់កីឡាករ ប្រាក់ ធីវ៉ាឯកអគ្គរាជទូតសុច្ឆន្ទៈនៃផលិតផល Mizuno អំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវកាលថ្មី

នូ មករា January 17, 2018


ភ្នំពេញ៖ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាប់អាម្មណ៍របស់កីឡាករ ប្រាក់ ធីវ៉ា (Brak Thiva) ឯកអគ្គរាជទូតសុច្ឆន្ទៈនៃផលិតផល Mizuno អំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវកាលថ្មី ក៏ដូចជាអំពីវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជា រួមទាំងសារលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនផងដែរ ។
សូមទស្សនាដូចតទៅ៖

 

មតិយោបល់