សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ដាក់បម្រាមមិនឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលដើរកាត់ក្ដីដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

នូ មករា August 30, 2017


ភ្នំពេញ៖ ខណៈសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា(FFC) កំពុងខិតខំបង្កើតធនធានមន្ដ្រីអាជ្ញាកណ្ដាលគ្រប់កម្រិត សហព័ន្ធក៏បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ដើម្បីបង្ហាញពីគោលជំហរអភិវឌ្ឍន៍ ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ររយៈពេលវែងរបស់ខ្លួន ។ ប៉ុន្ដែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹង ចុះហត្ថលេខាដោយលោក ម៉ៃ តុលា អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្ដីទីនោះ គឺសហព័ន្ធបានហាមប្រាមលើអាជ្ញាកណ្ដាលនានាដែលជាសមាជិក និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហព័ន្ធដោយមិនអនុញ្ញាត្តឲ្យអាជ្ញាកណ្តាលទាំងនោះបំពេញភារកិច្ចជាសមាជិកដឹកនាំការប្រកួតនានា ដែលមិនរៀបចំដោយសហព័ន្ធ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត និងចាត់តាំងពីសហព័ន្ធឡើយ ៕

អត្ថបទ៖ អត្ថបទ៖ បុត្រា

មតិយោបល់