ទស្សនាវីដេអូនៃការប្រកួតASIA CROSS COUNTRY RALLY 2015

នូ មករា August 24, 2015


ការប្រកួត ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2015 ដែលបានធ្វើឡើងនាប្រទេសថៃ ដែលនឹងបានត្រូវបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងនោះក្រុមតំណាងកម្ពុជាក៏បានចូលរួម ដើម្បីបង្ហាញនូវវត្តមាន និងទង់ជាតិកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយនេះនៅឯបរទេស។  យ៉ាងណាមិញ ចង់ដឹងច្បាស់ថា ស្ថានភាពផ្លូវក៏ដូចជាការប្រកួតយ៉ាងណានោះ? តោះ! ទស្សនាទាំងអស់គ្នា…។

សកម្មភាពទាំងនេះជាការប្រកួតថ្ងៃទី៥នៃការប្រកួត ដែលមានរយៈចម្ងាយប្រមាណ ៣៨០.៥៨ គីឡូម៉ែត្រ។

អត្ថបទ​៖ បារាំង

ប្រភព៖ KARA

មតិយោបល់