កីឡាករ កែវ រំចង់ ប្រកួតសងសឹកក្នុងកម្មវិធី Thai Fight នៅថ្ងៃទី ៣១ ខាងមុខនេះ

នូ មករា December 24, 2015


នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ចុងឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះកីឡាករ កែវ  រំចង់ ​​នឹងត្រូវប្រកួត​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Thai Fight ​ដោយ​នេះជាការ​ប្រកួត​សងសឹក​ជាមួយ​កីឡាករ​ជើង​ខ្លាំង​របស់ប្រទេស​ថៃ ​​Iquezang Kor Rungthanakeat ។ ជូនពរឲ្យកីឡាករ កែវ រំចង់ ទទួលកបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតខាងមុខនេះ។

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

មតិយោបល់